MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Het Team


De directie

De directeur is belast met de leiding in de school. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. De directeur heeft geen lesgevende taken. De directeur is op donderdag en vrijdag op school aanwezig. De andere dagen is hij werkzaam op de School met de Bijbel in St-Annaland.


De groepsleerkracht

De groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij/zij creëert een pedagogisch klimaat in de groep, zoals eerder omschreven is. De groepsleraar geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de leervorderingen bij en rapporteert intern aan de IB-er en de directeur en extern aan de ouders. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor ouders als het over het onderwijs aan hun kind gaat.


De internbegeleider (IB-er)

De internbegeleider is het aanspreekpunt als zich in de groep problemen voordoen met een leerling: op didactisch gebied is zij de deskundige. Daarnaast is zij belast met het ordenen, bijhouden en het geven van informatie over de orthotheek. Verder behoort tot haar taak: het coördineren van het uitzoeken, gereedmaken en laten afnemen van toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem. Aan de hand van deze toetsuitslagen wordt bepaald wie extra begeleiding nodig heeft. De internbegeleider coördineert en bewaakt deze hulp. In de contacten met de deskundigen buiten de school, zoals de schoolbegeleider of orthopedagoog, is zij het aanspreekpunt en legt de eerste contacten en is aanwezig bij de vormen van overleg en planning.


Onderwijsassistente

Op onze school is een onderwijsassistente in dienst, die voorkomende ondersteunende werkzaamheden verricht binnen en buiten de groepen.


ICT

Het systeembeheer van het netwerk is uitbesteed. De gebruikte programma’s zijn in overleg met het team aangeschaft en klaargemaakt voor gebruik.


Competenties werknemers

Er worden steeds meer eisen gesteld aan het personeel op school. Reeds bij de opleiding van de studenten zijn competenties belangrijk. Deze 'bekwaamheden' spelen een steeds belangrijker rol. De wet BIO (Beroepen In het Onderwijs) heeft tot doel de kwaliteit in het onderwijs te garanderen. Het schoolbrede invoeringstraject BAS besteedt veel aandacht aan de vaardigheden van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.

Oosterscheldestraat 1-3
4695 EN SINT-MAARTENSDIJK

T 0166 - 66 26 10
E directie@jvanstolbergschool.org