MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Het TeamDe directie

De directeur is belast met de leiding in de school. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. De directeur heeft geen lesgevende taken. De directeur is van maandag tot en met donderdag op school aanwezig.

 

De groepsleerkracht

 

De groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij/zij creëert een pedagogisch klimaat in de groep, zoals eerder omschreven is. De groepsleraar geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten van de leervorderingen bij en rapporteert intern aan de IB-er en de directeur en extern aan de ouders. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor ouders als het over het onderwijs aan hun kind gaat.

 

De intern begeleider (IB'er)

 

De intern begeleider is het aanspreekpunt als zich in de groep problemen voordoen met een leerling: op didactisch gebied is zij de deskundige. Daarnaast is zij belast met het ordenen, bijhouden en het geven van informatie over de orthotheek. Verder behoort tot haar taak: het coördineren van, het uitzoeken, gereedmaken en laten afnemen van toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem. Aan de hand van deze toetsuitslagen wordt bepaald wie extra begeleiding nodig heeft. De intern begeleider coördineert en bewaakt deze hulp. In de contacten met de deskundigen buiten de school, zoals de schoolbegeleider of orthopedagoog, is zij het aanspreekpunt en legt de eerste contacten en is aanwezig bij de vormen van overleg en planning.

 

Onderwijsassistentes/ leerkrachtondersteuners

 

Op onze school zijn onderwijsassistentes en leerkrachtondersteuners in dienst, die voorkomende ondersteunende werkzaamheden verrichten binnen en buiten de groepen.

 

ICT

 

Het systeembeheer van het netwerk is uitbesteed. De gebruikte programma’s zijn in overleg met het team aangeschaft en klaargemaakt voor gebruik.

 

Zonnebloemstraat 3
4695 EX SINT-MAARTENSDIJK

T 0166-784004
E directie@jvanstolbergschool.org