MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Identiteit

Doel en grondslag

De Bijbel is ons uitgangspunt als we onze visie op identiteit omschrijven.


De kinderen leren in een veilig pedagogisch klimaat verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen te dragen, ook in relatie tot de ander. We streven naar kwalitatief goed onderwijs, zodat de leerlingen kunnen participeren in het voortgezet onderwijs en op termijn in het maatschappelijke leven. In ons onderwijs houden we rekening met verschillen die tussen leerlingen bestaan.


De school biedt gespecialiseerde zorg, zowel aan de onder- als aan de bovenkant. De school heeft een onderwijzende en opvoedende taak. De school geeft hieraan vorm vanuit de grondslag. Dit betekent concreet dat de bijbel als basis en norm geldt voor ons dagelijks denken en handelen. Van onze ouders wordt dan ook gevraagd de grondslag en het doel van de school minimaal te respecteren en zich te conformeren aan de regels en normen die op school gebruikelijk zijn.


Oosterscheldestraat 1-3
4695 EN SINT-MAARTENSDIJK

T 0166 - 66 26 10
E directie@jvanstolbergschool.org