MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Identiteitsraad

De identiteitsraad

Door de fusie in 2016 met andere Zeeuwse scholen in de VCPOZ, is het bestuur van de Juliana van Stolbergschool komen te vervallen. Er is nu een nieuw, overkoepelend bestuur. Om toch een eigen 'kleur' te behouden, heeft elke school haar eigen Identiteitsraad gekregen. De leden vertegenwoordigen onze achterban en vormen zo een weerspiegeling van de leerlingenpopulatie. 

De IR voert onder andere regelmatig gesprekken met teamleden, bezoekt de lessen, geeft adviezen betreffende identiteit gerelateerde onderwerpen, geeft advies aan het hoofdbestuur betreffende het al dan niet aannemen van nieuwe leerkrachten. Ook wordt er contact gezocht met ouders van wie kinderen voor het eerst onze school bezoeken. 

Vooral het 'christelijke' aspect heeft de aandacht. Uitgangspunt is de 'Statenvertaling', deze dient als uitgangspunt als het gaat om onze visie op identiteit. De school heeft als doel de kinderen voor te bereiden op de maatschappij, maar wij geloven in een leven na dit leven. Dagelijks mag de Bijbel worden geopend en krijgen de kinderen onderwijs vanuit Gods Woord. Bij het motto van de school: 'Leren voor het Leven' denken we niet alleen aan dít leven, maar toch vooral aan het Leven in de eeuwigheid.

Er wordt gespecialiseerd, kwalitatief goed onderwijs aangeboden, zodat de leerlingen kunnen participeren in het voortgezet onderwijs en op termijn in het maatschappelijk leven. De Bijbel geldt als basis en norm voor ons dagelijks denken en handelen. Van onze ouders wordt dan ook gevraagd de grondslag en het doel van de school minimaal te respecteren en zich te conformeren aan de regels en normen die op school gebruikelijk zijn. 

 

 

Zonnebloemstraat 3
4695 EX SINT-MAARTENSDIJK

T 0166-784004
E directie@jvanstolbergschool.org