MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Organisatie

Leerstof

De schoolorganisatie gaat uit van het leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat in elk leerjaar een vooraf afgesproken hoeveelheid leerstof doorgenomen wordt. Meestal gebeurt dit aan de hand van een methode.
In groep 1 en 2 wordt projectmatig gewerkt. De ‘leerstof’ is verwerkt in thema’s voor projectonderwijs. Op deze wijze wordt vanuit zo’n thema vooral gewerkt aan de brede ontwikkeling van het kind. In de groepen 2 en 3 vindt een geleidelijke overgang plaats van het ontwikkelingsgericht werken naar het programmagericht werken zoals dat in de hogere leerjaren plaatsvindt. Vanaf groep 3 wordt steeds meer methodisch gewerkt: het programmagericht werken houdt in dat de leerstof een meer centrale plaats inneemt. De leerstof wordt in vakken aangeboden. In principe is de hoeveelheid stof die de methode per leerjaar biedt tegelijk het jaarpakket.


Combinatiegroepen

Gezien het aantal leerlingen van de school moeten er combinatiegroepen worden gevormd. Deze combinatiegroepen vindt u in de onderbouw (groep 1/2 en groep 3/4) en in de bovenbouw (groep 5/6 en groep 7/8). De intentie van de school is dat kinderen vanaf hun vierde jaar een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen gedurende de acht jaren die ze op de basisschool doorbrengen.

De school kiest in de onderbouw voor een roostertechnische oplossing door een dag per week de kleuters van groep 1 niet naar school te laten komen: de leerkracht kan zich die dag geheel richten op de kinderen van groep 2. Deze leerlingen krijgen dan hoofdzakelijk leerstof ter voorbereiding op groep 3. Deze groep is klein gezien het aantal leerlingen. Hierdoor is de leerkracht in de gelegenheid deze leerlingen veel aandacht te geven. Groep 1/2 is tevens de groeigroep waarvoor geldt dat maximaal 36 kleuters hele dagen de school mogen bezoeken.


Eigen Programma

Voor de leerlingen die specifieke behoeften hebben om zich de leerstof eigen te maken, is een Intern Begeleider aangesteld die tot taak heeft de hulp voor deze leerlingen te coördineren en te bewaken. Leerlingen met een rugzakje (Leerling Gebonden Financiering) of met andere specifieke behoeften krijgen extra ondersteuning in de vorm van RT (Remedial Teaching) en AB (Ambulante Begeleiding). In overleg kunnen enkele leerlingen uit de bovenbouw voor één dagdeel geplaatst worden in de ‘plusklas’. Deze bevindt zich op de Chr. School in St-Annaland. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen hebben hoge scores, zijn zelfstandig en beschikken over een groot doorzettingsvermogen.

Oosterscheldestraat 1-3
4695 EN SINT-MAARTENSDIJK

T 0166 - 66 26 10
E directie@jvanstolbergschool.org