MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Resultaten

Onderwijsresultaten

Aan deze informatie mag tot op bepaalde hoogte waarde worden gehecht. Als u de kwaliteit van de school en de liefde en de zorg voor de kinderen wilt meten aan de onderstaande resultaten, dan doet u het onderwijs tekort. Onderstaande gegevens zijn van informatieve aard. De gegevens worden mede bepaald door de vermogens die de kinderen hebben meegekregen en waaraan wij hebben mogen werken om deze verder te ontwikkelen. Regelmatig blijkt dat de prestaties van ongeconcentreerde kinderen beneden hun intelligentieniveau liggen, terwijl de prestaties van ijverige en taakbewuste leerlingen vaak hoger uitkomen dan hun intelligentie doet vermoeden. Dit bepaalt ook mede de keuze

 

Percentages van de uistroom van onze leerlingen per niveau
Jaar Leerlingen LWOO VMBO-B VMBO-KGT HAVO/VWO
2013-2014 14 7% 0% 50% 43%
2012-2013 13 8% 0% 38% 54%
2011-2012 10 0% 40% 50% 10%
2010-2011 10 0% 20% 30% 50%
2009-2010 11 0% 28% 36% 36%
2008-2009 17 0% 30% 40% 30%
2007-2008 12 0% 42% 33% 25%
Gemiddelde - 2% 23% 40% 35%

 


Schooleindonderzoek

Op de Juliana van Stolbergschool gebruikten wij als eindtoets in groep 8 het SchoolEindOnderzoek (SEO) van Driestar-educatief. Deze toets meet het mogelijkheden en prestaties van de kinderen, en vergelijkt deze. De resultaten hiervan worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Het gemiddelde ligt op 0. Wij zijn erg dankbaar voor de prachtige scores van de achterliggende jaren. De hier vermelde gegevens worden door een extern bureau samengesteld. Sinds het schooljaar 2014-2015 wordt er gebruik gemaakt van een combinatie van toetsen. De NIO (intelligentietoets) en verplichte centrale eindtoets van het Cito.

 

Totaalscore van de SEO-toets
Jaar Score:
2012-2013 -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,0 +0,25 +0,50 +0,75 +1,00 +1,25
2011-2012 -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,0 +0,25 +0,50 +0,75 +1,00 +1,25
2010-2011 -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,0 +0,25 +0,50 +0,75 +1,00 +1,25
2009-2010 -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,0 +0,25 +0,50 +0,75 +1,00 +1,25
2008-2009 -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,0 +0,25 +0,50 +0,75 +1,00 +1,25
2007-2008 -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,0 +0,25 +0,50 +0,75 +1,00 +1,25
2006-2007 -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,0 +0,25 +0,50 +0,75 +1,00 +1,25

 

Oosterscheldestraat 1-3
4695 EN SINT-MAARTENSDIJK

T 0166 - 66 26 10
E directie@jvanstolbergschool.org