MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Samenwerking

Samenwerkingsverband Zeeland


Onze school is aangesloten bij de vereniging reformatorisch primair onderwijs Zeeland, Colon genoemd. Dit overkoepelende orgaan is op 1 januari 2010 ontstaan door een bestuurlijke fusie van Federatie Noord- en Oost Zeeland, Federatie Zeeland West en het reformatorisch Samenwerkingsverband Zeeland. Bij Colon zijn 26 Zeeuwse reformatorische basisscholen aangesloten.


Voordelen

Colon biedt het bestuur en management van de scholen ondersteuning op het gebied van onderwijs, zorg, personeel en financiën. Het bestuur van Colon functioneert als 'bestuur op hoofdlijnen'. De dagelijkse leiding van de organisatie berust bij het management van Colon. Het bestuur stelt de uitgangspunten van het beleid vast. Het management ontwikkelt het beleid -in nauw overleg met de schooldirecteuren- en draagt zorg voor de uitvoering en evaluatie.

Oosterscheldestraat 1-3
4695 EN SINT-MAARTENSDIJK

T 0166 - 66 26 10
E directie@jvanstolbergschool.org