MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 1/2

Een kijkje in groep 1/2... 

Onze kleutergroep is een combinatiegroep, de instroomgroep, groep 1 en 2 zitten bij elkaar. We zijn het schooljaar begonnen met 28 kinderen en dat groeit gedurende het schooljaar als er nieuwe 4-jarigen instromen.

De leerkracht van groep 1/2 is juf José. Zij is er van maandag tot en met vrijdag. Ondersteuning is er van juf Elke, zij is in onze groep op dinsdag, donderdag en vrijdag. Zij biedt ondersteuning in de groep en werkt met kleine groepjes leerlingen of individueel met een kind. Verder is ook juf Julia er op maandag en dinsdag om ondersteuning te bieden in de groep en om met kinderen apart te werken. 

Op vrijdagmorgen wordt de groep gesplitst. Dan heeft juf José groep 2 en juf Elke groep 1. Met groep 2 wordt dan gewerkt  aan de voorbereiding op groep 3. We werken dan uit onze schriften. We hebben een schrift om te oefenen met voorbereidend schrijven en een schrift om te oefenen met letters en getallen. Vrijdagmiddag zijn alle kleuters vrij. Op vrijdagmorgen wordt de groep gesplitst. Dan heeft juf José groep 2 en juf Elke groep 1. Met groep 2 wordt dan gewerkt.

Onze dag begint met het bekijken van de tijdplanner die aan de muur hangt. Welke dag is het? Wat is de datum? Welk seizoen? Wat is het voor weer vandaag? Welke maand? Wat gaan we doen vandaag? Is er iemand jarig? 

Daarna krijgt elk kind dat wil de kans op iets te vertellen in een ontvangstgesprek. Daarna gaan we in gebed en luisteren we naar een Bijbelverhaal en zingen we psalmen en Bijbelse liederen. 

Hierna kunnen de kinderen op ons planbord welke activiteit ze die dag willen gaan doen. Dit kan een knutselwerkje zijn, een spel of een opdracht in één van de hoeken. Na het spelen in de hoeken gaan we in de kring voor een reken- of taalles. 

 

               

 

Na afloop hiervan is het tijd om wat te eten en drinken. Daarna gaan we buiten spelen of gymmen. Aan het eind van de ochtend komen we weer samen in de kring voor een reken- of taalles of voor muziek. 

Daarna is het tijd om samen te eten, gezellig met z'n allen in de klas. Na het eten spelen we nog in de hoeken en met de dozen, we mogen zelf kiezen op het planbord waarmee we willen spelen. 

Aan het eind van de middag spelen we nog een keer buiten. Verder hebben we één keer in de week Engels. We werken met de methode Holmwoods. Voor de sociale- emotionele ontwikkeling hebben we de methode Leefstijl. Ook werken we met de methode Kleuterplein. Hier hoort ons vriendje bij, de handpop Raai de Kraai.

                                                                                                                                                       
                                                                                
                                                                                                     
                                                               
                                                                  

 

 

Zonnebloemstraat 3
4695 EX SINT-MAARTENSDIJK

T 0166-784004
E directie@jvanstolbergschool.org