MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 1/2

Een kijkje in groep 1/2... 

Onze kleutergroep is een combinatiegroep, groep 1 en 2 zitten bij elkaar. We beginnen het schooljaar meestal met zo’n 20 kinderen en dat groeit gedurende het schooljaar als er nieuwe 4-jarigen instromen.

De leerkracht van groep 1/2 is juf José. Zij is er van maandag tot en met vrijdag. Ondersteuning is er van juf Elke, zij is er van maandag tot en met donderdag. Zij biedt ondersteuning in de groep en werkt met kleine groepjes leerlingen of individueel met een kind. Iedere dinsdagmiddag is juf José ambulant. Dan is juf Elke in de groep.

Onze dag begint met het bekijken van de tijdplanner die aan de muur hangt. Welke dag is het? Wat is de datum? Welk seizoen? Wat is het voor weer vandaag? Welke maand? Wat gaan we doen vandaag? Is er iemand jarig?

         

Daarna krijgt elk kind dat dat wil de kans om iets te vertellen in een ontvangstgesprek. Daarna gaan we in gebed en luisteren we naar een Bijbelverhaal en zingen we psalmen en Bijbelse liederen.

Hierna kunnen de kinderen op ons planbord kiezen welke activiteit ze die dag willen gaan doen. Dit kan een knutselwerkje zijn, een spel of een opdracht in één van de hoeken. 

                

Na afloop hiervan is het tijd om wat te eten en drinken. Daarna gaan we buiten spelen of gymmen. 

Aan het eind van de ochtend komen we weer samen in de kring voor een rekenles, taalles of muziek. 

Na de middagpauze starten we ‘s middags weer in de kring voor een reken- of taalles. Daarna kiezen de kinderen weer op het planbord wat ze willen gaan doen. Aan het eind van de middag spelen we nog een keer buiten.

Één keer in de week hebben we Engels. We werken met de methode Holmwoods.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we de methode Leefstijl. 

Ook werken we met de methode Kleuterplein. Hier hoort ons vriendje bij, de handpop Raai de Kraai. 

Elke vrijdag is groep 1 vrij. Groep 2 heeft ook enkele vrijdagen per jaar vrij. De andere vrijdagen zijn zij op school en werken we aan de voorbereiding op groep 3. We doen aan voorbereidend schrijven. Daarvoor hebben we een mooi schrift. En we werken ook nog in een ander schrift met letters en getallen.

Bloemenlaan 1a
4695 EE SINT-MAARTENSDIJK

T 06-43117259
E directie@jvanstolbergschool.org